วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่อง Server name

หลังจากติดตั้งเรียบร้อย ก่อนที่จะเริ่มใช้งานกัน ก็แนะนำให้ทำการกำหนดชื่อให้เรียบร้อยก่อนครับ เพื่อการใช้งานในอนาคต ไม่ว่าแชร์ไฟล์ หรือเรียกจากเครื่องอื่นๆ ผ่านชื่อเครื่อง ซึ่งง่ายกว่าที่จะมานั่งจำไอพี เพราะมีหลายอย่่งที่หลังจากตั้งค่าไปแล้วจะเปลี่ยนชื่อเครื่องไม่ได้ เช่นทำ ad เป็นต้น ดังนั้น Server name สำคัญครับ

ดูขั้นตอนกันครับ

  1. เปิด Server Manager ที่หัวข้อ Local Server ให้คลิกที่ชื่อ Computer name

change-server-name-win-server-2k12-r2_01

  1. ที่หน้าต่าง System Properties แท็บ Computer Name ให้คลิกที่ปุ่ม Change

change-server-name-win-server-2k12-r2_02

  1. ที่หน้าต่าง Computer Name/Domain Changes ให้พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการ ที่ช่อง Computer Name เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

change-server-name-win-server-2k12-r2_03

  1. หลังจากคลิก Ok จะมีแจ้งเตือนให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล คลิก OK เพื่อรับทราบไปครับ

change-server-name-win-server-2k12-r2_04

  1. กลับมาที่หน้า System Properties ให้คลิกปุ่ม Close

change-server-name-win-server-2k12-r2_05

  1. และจะมีหน้าต่างให้ restart เลือก Restart now เราสามารถเลือกที่จะ restart ภายหลังได้ครับ

change-server-name-win-server-2k12-r2_06

  1. หลังจากที่เครื่อง restart เรียบร้อยก็ให้ดูว่าชื่อเครื่องเปลี่ยนตามที่ได้กำหนดไหม ก็เป็นอันเสร็จครับ